Albisteak

 
2020ko apirilaren 22ko Osoko Bilkuran ondorengo erabakia hartu zen:
  • 2020 ekitaldiko aurrekontuaren 2020/01 zenbakidun kreditu-aldaketa espedientearen hasierako onarpena. Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik zenbatzen hasita, eta hamabost lan eguneko epean, espdedientea kontsultatu daiteke eta alegazioak aurkeztu ahal izango dira.
  • Estatuko Administrazioaren irizpidearen arabera, aurrekontua eta haren kreditu-aldaketak onartzeko prozedura ez dago 463/2020 Errege Dekretuaren 3. Xedapen Gehigarriaren (465/2020 Errege Dekretuak emandako idazketan) aplikazio-eremuan, eta, beraz, ez dio eragiten alarma-egoeran deklaratutako epe-mugak eteteak edo epeak eteteak.

BAO Iragarkia (PDF 103KB)